Testa Victus Oy

Postitusosoite/Mailing address:
Kaurakaski 4 a 2
02340 Espoo

testavictus@kolumbus.fi

phone:
fin/eng 0453181727
eng/ arabic (translator)
albania:

Y-tunnus 1051856-7

Uutiset

11.8.2023HYBRIDI KURSSITLue lisää »21.11.2022Ukrainankieliset kurssit ovat alkaneetLue lisää »20.12.2021Työturvallisuuskurssit sekä verkkokursseina että lähikursseinaLue lisää »

Yleistä turvallisuuskoulutuksista

Tällä sivulla yleistä tietoa turvallisuuskoulutuksista. 

TYÖTURVA -koulutukset

39748739.png

Työturvallisuuskortti on käytössä useilla toimialoilla, kuten teollisuus, rakentaminen, logistiikka ja kiinteistöhuolto. Useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. 

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita
 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimijayritysten välillä
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • Antaa perustietoa työsuojelusta
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstän työturvallisuusosaamiseen

Työturvakurssi kestää yhden päivän. Kurssin suorittanut (läpäisee kurssitentin) saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Työturvakortin myöntää TTK (Työturvallisuuskeskus). Lue lisää työturvallisuuskoulutuksista http://www.tyoturvallisuuskortti.fi/kortti

TULITYÖ -koulutukset

hitsauskuva

Tulityökortti on tulitöitä varten suoritettava turvallisuustutkinto. Se on pakollinen tulitöitä tehdessä. Tulityökortti on oltava voimassa sekä tulityöntekijällö että tulityöluvan myöntäjällä.

Tulityökurssi kestää yhden päivän, jonka jälkeen kurssin hyväksytysti suorittanut saa tulityökortin. Tuntiopetuksen lisäksi kurssilla tehdään suojaus- ja alkusammutusharjoitus.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet

 • Turvallisuus - yhteinen etumme
 • Tulityön suunnittelu säästää
 • Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö
 • Turvatoimet - arjen hallintaa
 • Jos kuitenkin syttyy..
 • Kurssikoe

HUOM! Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. 2016 käydyillä tulityökursseilla saa pätevyyden tehdä kaikkia tulitöitä, myös kattoja ja vedeneristystöitä. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä.

Tulityökortin myöntää SPEK (Suomen pelastusalan keskusliitto). Lue lisää tulityökoulutuksesta http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuus

TIETURVA- koulutukset

tieturva2

TIETURVA 1

Liikennevirasto edellyttää tieturva 1-koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • Tie- ja päällystemateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä
 • Tieturva 2-koulutukseen osallistuvalta

Tieturva 1 kurssi 1.1.2020 alkaen verkkokurssina omatoimisesti.

TIETURVA 2

Liikennevirasto edellyttää tieturva 2-koulutusta

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Kurssi on kaksipäiväinen ja sen aikana suoritetaan tieturva 2-tutkinto (kurssikoe). Koulutuksen suorittanut saa tieturva 2 -kotin. Edellytys kurssille osallistumiselle on voimassa oleva tieturva 1-koulutus. Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta.

Tieturva 2-kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka huolehtivat ja ovat vastuussa tiellä, kadulla ja muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta. Kurssi antaa valmiudet: 

 • Tunnistaa ja varautua tiellä tehtävissä töissä ilmeneviin riskeihin
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Tieturvakortin myöntää SPEK (Suomen pelastusalan keskusjärjestö). Lue lisää tieturva-korteista http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tieturva